چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1391 در ساعت 23:59

صدایت در گوش زمزمه می شود

و نگاهت در ذهن مجسم

اما من تو را می خواهم نه خیالت را....