چاپ

تاریخ : سه‌شنبه 13 دی‌ماه سال 1390 در ساعت 10:48

عمریست که من به سقف کوتاه  خودم  

 

آویخته ام چراغی از آه خودم....... 

 

بگذار مرا به درد جانکاه خودم ..... 

 

تو راه خودت بگیر و من راه خودم...