شناسنامه غافل
 
نام غافل
تماس با من
جنسیت مرد
سن 29
درباره من در جستجوی اهل دلی عمر ما گذشت جان در هوای گوهر نایاب داده ایم

کشور ایران  
شهر

تحصیلات با سوات  
شغل مشغول  
سرگرمی ها ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه ی رندان بلاکش باشد  
علاقه مندی ها مرا نه سر نه سامان افریدند پریشانم پریشان افریدند پریشان خاطران رفتند در خاک مرا از خاک ایشان افریدند