شعر  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 30 دی‌ماه سال 1388 در ساعت 10:02
دلا غافل ز سبحانی چه حاصل

اسیر نفس وشیطانی چه حاصلبود قدر تو افزون از ملائکتو قدر خود نمی دانی چه حاصل

حافظیه  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 16 دی‌ماه سال 1388 در ساعت 11:21

غزلی زیبا از حافظ  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388 در ساعت 13:12

غزل  چاپ

تاریخ : پنج‌شنبه 10 دی‌ماه سال 1388 در ساعت 12:59

شعر  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 9 دی‌ماه سال 1388 در ساعت 11:22